Yên Bái: Đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025

Cập nhật: 15:38 | 17/09/2021
UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025.    

Về việc xây dựng, phát triển hệ thống hạ tầng cho thương mại điện tử, tỉnh Yên Bái sẽ xây dựng hệ thống hỗ trợ giao dịch trực tuyến tích hợp thanh toán hóa đơn điện tử và các giải pháp xác thực thông tin giao dịch.

Bên cạnh việc xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý hoạt động thương mại điện tử, tỉnh Yên Bái sẽ phát triển hạ tầng thẻ thông minh tích hợp thanh toán và các dịch vụ thương mại điện tử, liên kết đa ngành, đa dịch vụ trên nền tảng công nghệ số.

Đồng thời, tỉnh Yên Bái sẽ cải thiện hạ tầng dịch vụ chuyển phát và logistics cho thương mại điện tử, ứng ụng các công nghệ mới trong hoạt động logistics; phát triển hạ tầng, giải pháp hỗ trợ giao dịch điện tử tích hợp thanh toán trog thương mại và dịch vụ công, chú trọng phát triển ví điện tử, mã QR Code, NFC, POS,…

yen bai day manh phat trien thuong mai dien tu giai doan 2021 2025

Tỉnh Yên Bái sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ứng dụng thương mại điện tử cho cộng đồng. (Ảnh minh họa)

Về việc tuyên truyền, phổ biến kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử cho cộng đồng, tỉnh Yên Bái sẽ xây dựng các giải pháp tra cứu, cảnh báo tín nhiệm của các chủ thể trong thương mại điện tử, ban hành các tiêu chí xếp hạng đối với doanh nghiệp thương mại điện tử.

Đồng thời, tỉnh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ứng dụng thương mại điện tử cho cộng đồng.

Thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức đào tạo, tập huấn ngắn hạn cho doanh nghiệp về thương mại điện tử theo địa phương và lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh. Qua đó, xây dựng các tiêu chuẩn về kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử, đưa ra khuyến nghị áp dụng trong việc tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực cho thương mại điện tử.

 

 

  

 

Ngọc Tuấn