• Xin chờ trong giây lát...
    Đoàn công tác của Bệnh viện E gồm 45 y bác sĩ trong đó có 15 bác sĩ và 30 điều dưỡng của nhiều khoa.
  • thang 7 nho liet si hoang loc tac gia bai tho vieng ban
    Sinh thời, Nhà thơ Xuân Diệu có lần cho biết, mãi đến Hội nghị văn nghệ bộ đội năm 1949 mới biết, tác giả của bài thơ “Viếng bạn” là Hoàng Lộc, “một thi sĩ trẻ trước Cách mạng Tháng Tám, đã từng làm thơ “cũ”, nay ở trong quân đội”.    
hung-thinh